مرکز آموزش واحد پشتیبانی


جستجوی آموزش :
12
مدیریت گالری
1396/10/07
مدیریت گالری
مدیریت گالری
مدیریت گزارش تماس با ما
1396/10/07
مدیریت گزارش تماس با ما
مدیریت گزارش تماس با ما
مدیریت نظرات
1396/10/07
مدیریت نظرات
مدیریت نظرات ( کامنت ها )
مدیریت اخبار، مقالات ، وبلاک ، خدمات ( مدیریت انواع محتوا )
1396/10/06
مدیریت اخبار، مقالات ، وبلاک ، خدمات ( مدیریت انواع محتوا )
مدیریت اخبار، مقالات ، وبلاک ، خدمات ... ( مدیریت انواع محتوا )
مدیریت برچسبها
1396/10/06
مدیریت برچسبها
مدیریت برچسبها
مدیریت صفحات پایه ای سایت
1396/10/06
مدیریت صفحات پایه ای سایت
مدیریت صفحات پایه ای سایت
اعلانات
1396/10/06
اعلانات
اعلانات ( پاپ آپ )
مدیریت منو
1396/10/06
مدیریت منو
مدیریت منو
شبکه های اجتماعی
1396/10/06
شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی
رویدادها
1396/10/05
رویدادها
امنیت رویدادها
مدیریت کاربران
1396/10/05
مدیریت کاربران
امنیت مدیریت کاربران
ماژل فایل ها
1396/10/05
ماژل فایل ها
ابزار فایل ها
ماژول تنظیمات تم
1396/10/05
ماژول تنظیمات تم
ماژول تنظیمات تم
مدیریت پوشه ها
1396/10/05
مدیریت پوشه ها
مدیریت پوشه ها
12
© 2019 Digi4shop. All rights reserved.