مرکز آموزش واحد پشتیبانی

ماژول انواع محتوا

تعداد بازدید : 0
25/12/2017 - 1396/10/04


با توجه به تم(قالب)انتخابی برای سایت امکان ارائه محتوا در قالب اخبار، مقالات ، وبلاگ و یا انواع دیگری وجود خواهد داشت. شما قادر به حذف یا اضافه کردن گروه جدید از محتوا نیستید  اما شاید بخواهید عناوین و یا توضیحات گروه محتوایی که برای تم شما تعریف شده است را تغییر دهید که توسط این قسمت امکانپذیر خواهد بود.


مثلا بجای عنوان وبلاگ میتوانید برای سایت ورزشی از برنامه تمرینی و یا برای یک سایت آموزشی با عنوان مطالب آموزشی تغییر نام داده و استفاده نمایید .


1.    ابتدا از گروه تم گزینه انواع محتوا را انتخاب کنید .

ماژل انواع محتوا
 
2.    پس از ورود لیست گروههای محتوایی(اخبار،مقالات،وبلاگو...) در سایت را مشاهده خواهید کرد.

 

مدیریت انواع محتوا


 
3.    با انتخاب ویرایش می توانید نام ، عنوان ، توضیحات و چکیده هر کدام را تغییر دهید .


 
ویرایش نوع محتواماژول انواع محتوا  دیجی فورشاپ  آموزش واحد پشتیبانی 
© 2019 Digi4shop. All rights reserved.