مرکز آموزش واحد پشتیبانی

مدیریت پسوندهای مجاز

تعداد بازدید : 0
26/12/2017 - 1396/10/05


این قسمت جهت بررسی و اعطای مجوز ارسال برای فایل با پسوندهای مجاز به سایت میباشد تا از ورود فایلهای مخرب جلوگیری شود.


1.    از گروه تنظیمات گزینه تنظیمات سایت را انتخاب کنید .

 

تنظیمات سایت
 
2.    بروی کلید مدیریت پسوندهای مجاز کلیک کنید.

 

مدیریت پسوندهای مجاز
 
3.    جهت ایجاد پسوند مجاز مورد نظر بروی کلید تعریف پسوند جدید کلیک کنید.

 

تعریف پسوند جدید


 
4.    گزینه های قابل تنظیم در این بخش بشرح زیر می باشند :

  •    پسوند: پسوند مجاز مورد نظر وارد میکنیم .

پسوند 


5.    در انتها کلید ایجاد را کلیک میکنیم.


توجه:

 

  •     در صورت عدم ایجاد پسوند و اعطای مجوز به پسوندی از فایلها امکان بالاگذاری فایل وجود نخواهد داشت .ما پسوندهای مجاز پر کاربرد را تنظیم کرده ایم .
  •     توجه نمایید که پسوند را به همراه نقطه (.) وارد نمایید. مثلا :  .mpeg    
     


مدیریت پسوندهای مجاز   دیجی فورشاپ   آموزش بخش پشتیبانی 
© 2019 Digi4shop. All rights reserved.