مرکز آموزش واحد پشتیبانی

مدیریت گزارش تماس با ما

تعداد بازدید : 0
28/12/2017 - 1396/10/07

ماژل گزارش تماس با ما


  
به کمک فرم تماس با ما این امکان برای شما مهیا میشود تا بازدید کنندگان برای شما پیامی ارسال نمایند.ممکن است این پیامها حاوی پرسش،تشکر ویا اعتراض نسبت به عملکرد شما باشند.

 
ارسال پیام از طریق صفحه تماس با ما و تمام صفحاتی که دارای فرم تماس با ما میباشند امکانپذیر خواهد بود.


این پیامها برای شما ارسال خواهند شد و امکان مشاهده توسط بازدیدکنندگان سایت همچون قسمت نظرات وجود ندارد.

 

گزارش فرم های تماس با ما
 

  •  برای مشاهده پیام از دکمه نمایش جزئیات استفاده کنید.

 

  •  برای حذف پیام از دکمه حذف استفاده کنید.


 مدیریت گزارش تماس با ما دیجی فورشاپ آموزش بخش پشتیبانی 
© 2019 Digi4shop. All rights reserved.